Príprava pred inštaláciou laminátovej plávajúcej podlahy

Inštalácia laminátovej podlahy: Príprava

Inštalácia laminátovej podlahy je veľmi jednoduchá. Pritom je ale dôležité, aby ste si všetky materiály a pracovné kroky dobre pripravili. V nasledujúcom nájdete návod „krok za krokom“ pre inštaláciu. Najprv by ste si mali ujasniť, na aký podklad chcete inštalovať Vašu laminátovú podlahu Krono Original. Pretože nie každá podlaha je vhodná na všetky druhy podkladu.

Podklad pre laminátovú podlahu

Inštalácia laminátu na poter

Podklad musí byť absolútne rovný, suchý, čistý a nosný. Nerovnosti väčšie než tri milimetre na meter musia byť bezpodmienečne obrúsené a zatmelené. Ako izolácia voči vlhkosti musí byť použitá PE fólia.

Inštalácia laminátovej podlahy na drevenú podlahu (doskovú podlahu)

Uvoľnené dosky musia byť upevnené, nerovnosti vyrovnané – musí vzniknúť pevný a rovný podklad. Laminátovú podlahu Krono Original položte priečne k pozdĺžnemu smeru drevených dosák podkladu. Pri drevených podkladoch sa nesmie použiť PE fólia.

Inštalácia laminátovej podlahy na podkladové panely

Uvoľnené panely musia byť upevnené a nerovnosti vyrovnané. Podkladové panely musia byť pevne spojené so spodnou konštrukciou tak, aby nemohol vznikať nijaký vŕzgajúci zvuk.

Inštalácia laminátovej podlahy na podlahy PVC alebo linoleum

Staré podlahové krytiny tohto druhu musia byť odstránené.

Inštalácia laminátovej podlahy na teplovodné podlahové vykurovanie

Na vykurovanie Vašej podlahy sa pýtajte odborníka na kúrenie. Tento má zodpovedajúce schopnosti a potrebné dokumenty.
Je doporučená povrchová teplota 25º C; 28 º C, nesmie byť v žiadnom prípade prekročená. Staré podlahové krytiny musia byť odstránené.

Zvyšná vlhkosť

Nasledujúce hodnoty zvyšnej vlhkosti poteru nesmú byť v žiadnom prípade prekročené:
1.) Cementový poter: s podlahovým vykurovaním 1,8 % CM; bez podlahového vykurovania 2 % CM.
2.) Anhydridový poter: s podlahovým vykurovaním 0,3 %; bez podlahového vykurovania 0,5 % CM.

Pred inštaláciou laminátovej podlahy: kontrolný zoznam pre prípravu.

A.) Kontrolný zoznam: náradie

Pri inštalácii Vašej laminátovej podlahy Krono Original musíte mať ustavične k dispozícii nasledujúce náradie:

 • Dištančné kliny
 • Kotúčová pílka s výmenným ozubeným pílkovým listom zo spekaného karbidu alebo priamočiara pílka s jemným pílovým listom či ručná pílka
 • Uholník pre strihanie dverných zárubní
 • Skladací meter, ceruzka
 • Montážny návod
 • Drevený klátik (pri inštalácii Top Clic)
 • Kladivo (min. 300 g. pri inštalácii Top Clic)
 • Podložka kročajového hluku (u podláh bez S.A.S.)

B.) Kontrolný zoznam: materiál & príslušenstvo

 • Presne namerané údaje o veľkosti priestoru
 • Laminátová podlaha Krono Original
 • Clickdicht/ Clickguard / jedna tuba stačí na 10 m2 laminátovej podlahy
 • Podlahové lišty
 • Vyrovnávacie, prechodové a ukončovacie profily
 • Upevňovacie sponky (30 ks na balík podlahy Krono Original)
 • Izolačná fólia
 • Penová fólia

Pamätajte na to, že u laminátových podláh bez Sound Absorb System je potrebná dodatková izolácia kročajového hluku. Podľa okolností potrebujete aj Clickguard alebo porovnateľné utesnenie medzery, tesniacu pastu na medzery a lepidlo.