Efektívne využitie kreatívneho potenciálu žiadateľa
Kristián Malinovský – km parket