Osobné ochranné pracovné pomôcky

Pri poskytovaní produktov v oblasti osobných ochranných pracovných pomôcok, naša spoločnosť už niekoľko rokov spolupracuje so spoločnosťou Delta Plus.

Pri vývoji OOPP využíva DELTA PLUS technický know how vlastných expertov z jednotlivých biznisových jednotiek spoločne s profesionálmi z oblasti inovačného dizajnu. Presunom technických prvkov z oblasti športu a oblasti oblečenie na voľný čas do oblasti OOPP prinášame pre konečného užívateľa, pri používaní OOPP, pohodlie, pohodu a nie obmedzenia.

DELTA PLUS kontroluje výrobu a kvalitu svojich výrobkov a to vo vlastných výrobných závodoch ako aj v partnerských výrobných závodoch za účelom dodržiavania požiadaviek, ktoré vyplývajú z Európskej direktívy 89/686/CEE. Veľká väčšina výrobných závodov Delta Plus je akreditovaná certifikátom kvality systému ISO:9001-2000.